TAXA DE PARTICIPARE EXAMEN DE ACCES DECEMBRIE 2020

 

Pentru a aprecia eforturile depuse de toți candidații care s-au înscris la examenul de admitere la stagiu din luna octombrie 2020 și pentru a-i sprijini pe cei care nu au reușit să promoveze examenul, Consiliul superior al CECAR a hotărât reducerea taxei de participare, după cum urmează:

– 500 de lei pentru categoria expert contabil;

– 350 de lei pentru categoria contabil autorizat.

 

Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați.

 

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că la sesiunea examenului de admitere la stagiu care se va organiza în luna decembrie 2020 pot participa și absolvenții programelor de masterat care se încadrează în reglementările CECCAR în vigoare.

 

Totodată, pentru a veni în sprijinul candidaților care depun dosarul de înscriere până la data de 16 noiembrie a.c. avem în vedere organizarea unui program de pregătire gratuit, program pentru care o să primiți informații detaliate în perioada imediat următoare.

 

Cu acest prilej, dorim să vă facem cunoscut faptul că, potrivit reglementărilor în vigoare candidații declarați respinși la sesiunea octombrie 2020 a examenului de admitere la stagiu, care doresc participarea la sesiunea decembrie a examenului de admitere la stagiu vor susține examenul la toate disciplinele prevăzute de reglementările în vigoare și nu doar la disciplinele pe care nu le-au promovat, cu excepția absolvenților de masterat care vor susține examene la disciplinele, prevăzute  în protocoalele de colaborare și reglementările specifice.

 

 

 

Leave your comment