Efectuarea stagiului

Pentru consultarea calendarului stagiu 2022 click aici

Pentru repartizarea stagiarilor pe serii si grupe click aici

  • Semestrul I

Pentru calendarul primei intalniri de stagiu click aici

Pentru calendarul celei de a doua intalnire de stagiu: click aici

Pentru calendarul celei de a treia intalniri de stagiu: click aici

  • Semestrul II

Pentru calendarul primei intalniri de stagiu click aici

Pentru calendarul celei de a doua intalniri de stagiu click aici

Pentru calendarul celei de a treia intalniri de stagiu click aici

Pentru calendarul celei de a patra intalniri pentru disciplina IFRS click aici

Pentru calendarul celor doua intalniri pentru disciplina Evaluarea Afacerii/Intreprinderii click aici

Pentru calendarul celor 5 intalniri pentru disciplina Fiscalitate Avansata click aici

Pentru calendarul celor 3 intalniri pentru disciplina Etica click aici

Pentru consultarea calendarului stagiu 2023 click aici

Pentru repartizarea stagiarilor pe serii si grupe click aici

  • Semestrul I

Pentru calendarul primei intalniri de stagiu din anul I click aici

Pentru calendarul primei intalniri de stagiu din anul II click aici

Pentru calendarul primei intalniri de stagiu din anul III click aici

Pentru calendarul celei de a doua intalnire de stagiu din anul I click aici

Pentru calendarul celei de a doua intalnire de stagiu din anul II click aici

Pentru calendarul celei de a doua intalnire de stagiu din anul III click aici

Pentru calendarul celei de a treia intalnire de stagiu aferente lunii aprilie din anul I click aici

Pentru calendarul celei de a treia intalnire de stagiu aferente lunii aprilie din anul II click aici

Pentru calendarul celei de a treia intalnire de stagiu aferente lunii mai din anul I click aici

Pentru calendarul celei de a treia intalnire de stagiu aferente lunii mai din anul II click aici

Pentru calendarul celei de a treia intalnire de stagiu aferente lunii mai din anul III click aici

  • Semestrul II

Pentru calendarul primei intalniri de stagiu din anul I click aici

Pentru calendarul primei intalniri de stagiu din anul II click aici

Pentru calendarul primei intalniri de stagiu din anul III click aici

Pentru programul intalnirilor de stagiu din perioada septembrie - octombrie din anii I, II si III click aici

Pentru consultarea calendarului stagiu 2024 click aici

Pentru repartizarea stagiarilor pe serii si grupe click aici

  • Semestrul I

Pentru calendarul primei intalniri de stagiu din anii I, II si III click aici

Pentru calendarul celei de-a doua intalniri de stagiu din anii I, II si III click aici

Pentru calendarul intalnirii suplimentare de stagiu din anii I si II click aici

Pentru calendarul celei de-a treia intalnire de stagiu din anii I, II si III click aici