Informaţii de ultimă oră

Sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, martie 2023

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în […]

Referitor alegere președinte Consiliu filială

Având ȋn vedere Măsurile pentru punerea ȋn aplicare a prevederilor pct. 24 și pct. 67 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al CECCAR referitor la alegerea președintelui Consiliului filialei, vă aducem la cunoștintă că ȋn […]

Fisa optiuni GEJ

In atentia expertilor contabili judiciari,   Pentru inscrierea pe listele Grupului Expertilor Judiciari in anul 2023 este necesara completarea si transmiterea fisei de optiuni pe adresa de e-mail a filialei sau la sediul acesteia pana […]

Inscrierea la stagiu

Candidații declarați admiși, în ceeea ce privește înscrierea la stagiu:   Potrivit reglementărilor în vigoare, perioada de stagiu începe din luna ianuarie a anului următor celui în care persoana a susținut și promovat examenul de admitere […]

Articole CECCAR

Proiect al MF privind corelarea recentelor modificări aduse Legii contabilității cu prevederile cuprinse în ordinele ministrului Finanțelor emise în aplicarea acesteia, referitoare la păstrarea documentelor financiar-contabile

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat astăzi, în transparență decizională, un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile, în contextul recentelor modificări aduse prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991. MF menționează, în Referatul de […]