Examenul de aptitudini

Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, mai 2024

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia au efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;

b) copia certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) dovada achitării taxei de înscriere;

h) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

i) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini), conform anexei;

j)  acordul GDPR, conform anexei;

k) acord inregistrare audio-video, conform anexei.

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) – d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Pentru candidații care au participat la sesiunea din martie 2024 a examenului de aptitudini documentele de înscriere vor fi cele menționate la pct. a, f (doar dacă adeverința de la sesiunea din martie nu mai are valabilitate), g, i, j și k.

Pentru pregătirea sesiunii din  luna mai a examenului de aptitudini, în perioada 22 aprilie – 13 mai 2024, CECCAR organizează o sesiune gratuită de pregătire din ariile de competență specifice examenului. Candidații care doresc să beneficieze de sesiunea gratuită de pregătire a examenului au posibilitate depunerii dosarului de înscriere începând cu data de 22 aprilie 2024 astfel încât să poată participa la toate cursurile de pregătire.

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere pentru sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini din perioada 16 – 18 mai 2024 este 07 mai 2024.

Candidații care nu au promovat sesiunea martie 2024 a examenului de aptitudini vor beneficia de taxe reduse, după cum urmează:

Pentru categoria expert contabil:

 1. 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
 2. 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 3. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:

 1. 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 2. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2024.

Taxa de înscriere la examen va fi achitată în contul CECCAR al filialei în cadrul căreia se face înscrierea.

Contul filialei ILFOV este:

RO26 BTRL RONC RT0V 2581 562B

Structura probelor de examen:

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
 
Joi – 16 mai 2024, Proba 1 (3 ore, în intervalul 14.00 – 17.00)Contabilitate90%Contabilitate financiară, Contabilitate managerială Standarde Internaționale de Raportare Financiară Contabilitatea altor tipuri de entități Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare
Etica10%Etica anul I, II, III
Vineri – 17 mai 2024, Proba 2 (3 ore, în intervalul 14.00 – 17.00)Fiscalitate80%Fiscalitate Fiscalitate avansată
Drept10%Dreptul afacerilor Dreptul muncii
Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
Sâmbătă – 18 mai 2043, Proba 3 (3 ore, în intervalul 10.00 – 13.00)Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern
Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar Managementul performanţei Evaluarea afacerii/întreprinderii
Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Joi – 16 mai 2024, Proba 1 (3 ore, în intervalul 14.00 – 17.00)Contabilitate90%Contabilitate financiară, Contabilitate managerială Contabilitatea altor tipuri de entitati Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare
Etica10%Etica anul I, II, III
 
Vineri – 17 mai 2024, Proba 2 (3 ore, în intervalul 14.00 – 17.00)Fiscalitate80%Fiscalitate
Drept10%Dreptul afacerilor Dreptul muncii
Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar Managementul performanţei

Sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, martie 2024

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia au efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original, conform anexei;

b) copia certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul;

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) două fotografii tip C. I.;

h) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat;

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini);

k) acordul GDPR, conform anexei;

l) acord inregistrare audio-video, conform anexei.

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) – d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Taxa de înscriere la examen va fi achitată în contul CECCAR al filialei în cadrul căreia se face înscrierea.

Contul filialei ILFOV este:

RO26 BTRL RONC RT0V 2581 562B

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini este 04 martie 2024.

Organizare cursuri pregătire examen aptitudini

Pentru a veni în sprijinul candidaților care doresc să participă sesiunea ordinară din martie 2024, dorim să vă facem cunoscut faptul că începând cu data de 26 februarie 2024 vom organiza cursuri de pregătire.

Pentru a putea beneficia de participarea la cursurile de pregătire gratuite organizate de CECCAR, candidații au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere până la data de 26 februarie 2024.

Structura probelor de examen:

 

 

 

Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, 10–12 noiembrie 2023

Având în vedere sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, care se va derula în perioada 10 – 12 noiembrie 2023, dorim să vă facem cunoscute următoarele:

 

 1. Cu privire la condițiile de participare la sesiunea extraordinară a examnenului de aptitudini:

 

În urma modificărilor aduse prevederilor art. 10, alin. (6)  și art. 11 alin. (6)  din Regulamentul de aptitudini s-a acordat posibilitatea recunoașterii probelor de examen, pentru care s-a obținut minim nota 6 și în cadrul sesiunilor extraordinare.

În acest sens, probele susținute de candidați, pentru care s-a obținut minim nota 6, în cadrul sesiunii ordinare din martie și/sau sesiunii extraordinare din mai 2023 vor fi recunoscute în cadrul sesiunii extraordinare din noiembrie 2023.

2. Cu privire la conținutul dosarului de înscriere:

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, respectiv filiala în care este luat în evidență un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original, conform anexei;

b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cunumele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) dovada achitării taxei de înscriere;

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini), conform anexei;

k) acordul GDPR, conform anexei;

l) acord inregistrare audio-video, conform anexei.

 

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Pentru candidații care au participat la sesiunea din mai 2023 a examenului de aptitudini documentele de înscriere sunt cele menționate la pct. a, e, f (cu verificarea valabilității), g, j, k și l.

3. Cu privire la taxa de înscriere:

Potrivit hotărârii Consiliului superior al CECCAR, candidații care au participat și nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini, sesiunile martie si mai 2023, vor beneficia pentru sesiunea noiembrie 2023 de taxe reduse, după cum urmează:

Pentru categoria expert contabil:

 1. 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
 2. 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 3. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:

 1. 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 2. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

 

Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la sesiunile examenului de aptitudini din martie și mai 2023.

Taxa de înscriere la examen va fi achitată în contul CECCAR al filialei în cadrul căreia se face înscrierea.

Contul filialei ILFOV este:

RO26 BTRL RONC RT0V 2581 562B

 

4. Cu privire la termenul de depunere a dosarelor de înscriere:

Termenul maxim de depunere a dosarelor de înscriere a fost stabilit pentru data de vineri, 20 octombrie 2023.

 

5. Cu privire la organizarea cursurilor de pregătire:

Cursurile de pregătire pentru examenul de aptitudini se vor organiza în cursul lunii octombrie 2023.

 

6. Cu privire la structura probelor de examen:

Probele aferente examenului de aptitudini, pentru cele două categorii vor avea următoarea structură:

 

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
 
Vineri, ora 14.00 –

10 noiembrie 2023, Proba 3

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

Sambata, ora 10.00 –

11 noiembrie 2023, Proba 1

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Duminica, ora 10.00 –

12 noiembrie 2023,

Proba 2

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
 

 

 

 

Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Sambata, ora 10.00 –

11 noiembrie 2023, Proba 1

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
 
Duminica, ora 10.00 –

12 noiembrie 2023, Proba 2

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate
Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/ întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

 

 • Examenul de aptitudini (sesiune extraordinara) se va organiza in perioada 10-12 noiembrie 2023 (click aici)
 • Examenul de aptitudini (sesiune extraordinara) se va organiza in perioada 19-21 mai 2023 (click aici)
 • Examenul de aptitudini (sesiune ordinara) se va organiza in perioada 24-31 martie 2023 (click aici)
 • Examenul de aptitudini (sesiune extraordinara) se va organiza in perioada 25-27 noiembrie 2022 (click aici)
 • Examenul de aptitudini (sesiune extraordinara) se va organiza in perioada 27-29 mai 2022 (click aici)
 • Examenul de aptitudini (sesiune ordinara) se va organiza in perioada 25-27 martie 2022 (click aici)
 • Examenul de aptitudini ( sesiune extraordinara ) se va organiza in perioada 03 – 05 decembrie 2021 ( click aici ptr infomatii )