Rezultate finale examen acces, dupa contestatii, sesiunea 04 – 05 decembrie 2021

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele finale ale examenului de admitere la stagiu, sesiunea 04-05 decembrie 2021 pot fi consultate la următoarele link-uri:

 

Rezultate finale contabil autorizat – https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/12/Rezultate-FINALE-CA-Ex-acces-04-05-dec-2021_site.pdf

Rezultate finale contabil autorizat cu studii superioare – https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/12/Rezultate-FINALE-CAS-Ex-acces-04-05-dec-2021_site.pdf

Rezultate finale expert contabil – https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/12/Rezultate-FINALE-EC-Ex-acces-04-05-dec-2021_site.pdf

Rezultate finale absolventi de masterat – https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/12/Rezultate-FINALE-EC-Master-Ex-acces-04-05-dec-2021_site.pdf

 

Cu acest prilej, dorim să vă facem cunoscute următoarele informații cu privire la candidații declarați admiși, în ceeea ce privește înscrierea la stagiu:

Potrivit reglementărilor în vigoare, perioada de stagiu începe din luna ianuarie a anului următor celui în care persoana a susținut și promovat examenul de admitere sau i s-au echivalat disciplinele programului de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu.

În acest sens, în vederea îndeplinirii formalităților de înscriere la stagiu, candidații care au promovat examenul de admitere la stagiu, precum și absolvenții programelor de masterat care au primit aprobare de înscriere directă la stagiu au obligația depunerii documentelor de înscriere la stagiu, în cadrul filialelor de domiciliu.

Totodată, având în vedere faptul că activitățile de stagiu se organizează la nivelul centrelor de stagiu, cu implicarea filialelor arondate, stagiarii au posibilitatea ca odată cu depunerea dosarului de înscriere la stagiu să solicite, acolo unde este cazul, luarea în evidență în cadrul filialelor în care doresc efectuarea stagiului, cu obligația depunerii unor documente justificative (adeverința de la locul de muncă sau alte documente justificative).

Prin urmare, pentru a veni în sprijinul stagiarilor dar și pentru respectarea principiului teritorialității, stagiarii au posibilitatea efectuarii stagiului în cadrul altei filiale/centru de examen, cu precizarea că situația stagiarilor, în ceea ce privește activitatea de stagiu, respectiv evidența prezențelor la întâlnirile de stagiu, notele obținute în urma evaluărilor/reevaluărilor susținute va fi centralizată de către filialele de domiciliu.

Va precizam faptul ca stagiul se efectueaza doar in sistem centralizat in cadrul filialei Ilfov, iar pentru inscrierea la stagiu, aveţi obligaţia ca până la data de 14 ianuarie 2022, să depuneţi la filiala Ilfov urmatoarele:

  • cererea de înscriere la stagiu (atasata);
  • copia cartii de identitate;
  • copia diplomelor de studii (copie xerox bacalaureat pentru contabili autorizati)/licenta + master pentru experti contabili).

Nedepunerea cererii de înscriere până la acest termen atrage pierderea admiterii examenului de acces la profesie, respectiv a echivalării examenului de acces.

Conform art.3, alin (2) din Regulamentul de stagiu, pentru acoperirea cheltuielilor cu organizarea și efectuarea stagiului, se percepe o cotizație fixă anuală (momentan este stabilit la valoarea de 1000 lei/an pentru Experți Contabili, respectiv 700 de lei/an pentru Contabili autorizați) care se achită în două tranșe: 50% până la data de 31 ianuarie pentru primul semestru și respectiv 50% până la data de 31 iulie pentru cel de-al doilea semestru. Stagiarii care nu își achită cotizația la termenele menționate vor fi exmatriculați.

Plata taxei de stagiu se achită exclusiv online în contul CECCAR Filiala Ilfov RO26 BTRL RONC RT0V 2581 562B, deschis la Banca Transilvania (pentru identificarea plății este necesar sa precizați datele de identificare nume, prenume, CNP si anul de stagiu)

Leave your comment