Precizari privind derularea evaluarii disciplinelor semestrului I de stagiu 2022

IN ATENTIA STAGIARILOR

 

După cum vă este cunoscut, potrivit calendarului privind activitățile de stagiu din anul 2022, în luna iunie 2022 este programată evaluarea aferentă disciplinelor semestrului I de stagiu:

  • în perioada 03 – 05 iunie 2022 se vor derula probele teoretice aferente disciplinelor semestrului I de stagiu;
  • în perioada 17 – 19 iunie 2022 se vor derula probele practice aferente disciplinelor semestrului I de stagiu.

 

Va transmitem link-urile pentru inscrierea stagiarilor la evaluarea aferenta semestrului I 2022:

 

Discipline anul I – https://forms.gle/C8qjf8B9KN4q93s6A

Discipline anul II – https://forms.gle/TX1uVcU1tBeMDs6E8

Discipline anul III – https://forms.gle/fM1StsTLG3KLDAxZ6

Vă facem cunoscut faptul că au dreptul de participare pentru susținerea evaluării la disciplinele aferente semestrului I și stagiarii care au restanțe din anii anteriori.

 

Termenul de înscriere al stagiarilor prin formularele online pentru susținerea probelor la disciplinele aferente semestrului I este miercuri, 25 mai 2022, ora 18.00.

 

De asemenea, termenul de transmitere a proiectelor de către stagiari, este 16 iunie 2022, ora 12.00.

 

Dreptul de participare pentru susținerea evaluărilor este condiționat de respectarea prevederilor art. 2, alin. (3) – (6) din Procedurile privind susținerea evaluărilor semestriale și reevaluărilor din timpul stagiului, respectiv:

(3) Susținerea probelor de stagiu este condiționată de prezența stagiarului la toate activitățile de pregătire, respectiv la toate întâlnirile programate pentru fiecare din disciplinele din programa de stagiu, realizate la nivelul centrelor de stagiu, conform calendarului stabilit. Pentru a acoperi necesarul de pregătire al stagiarilor, filialele centru vor derula activități, alternativ, pe parcursul a 2 săptămâni. Astfel, stagiarii care din motive justificate nu pot participa la activitățile organizate la nivelul filialei centru de care aparțin au posibilitatea, în baza unei cereri adresate filialei în cadrul căreia sunt luați în evidență, să participe la activitățile organizate la nivelul altui centru de examen.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în baza unor motive întemeiate, dovedite cu documente justificative (depuse în timp util la filiala de domiciliu /filiala în care sunt luați în evidență), stagiarii pot absenta la o întâlnire corespunzătoare unei discipline de stagiu, sub rezerva vizualizării filmării pe platformă. De exemplu, pentru disciplinele care au programate 4 întâlniri, stagiarii pot absenta la maxim o întâlnire, pentru disciplinele care au programate 3 întâlniri, stagiarii pot absenta la maxim o întâlnire. În cazul disciplinelor care au programate 2 și, respectiv, 1 întâlnire nu se acceptă absențe.

(5) În aplicarea prevederilor alin. (3) prezența la o întâlnire de stagiu este dovedită prin susținerea de către stagiar a poll-urilor/testelor intermediare, precum și a testului final. De asemenea, pentru validarea prezenței, se va avea în vedere verificarea timpului total în care stagiarul a fost conectat, raportat la durata totală a timpului alocat pentru o întâlnire.

(6) În situația în care nu sunt respectate condițiile de participare la o întâlnire de stagiu, conform prevederilor alin. (3) – (5) stagiarul nu are posibilitatea susținerii evaluării la disciplina respectivă și, totodată, este obligat să refacă toate activitățile stabilite pentru disciplina respectivă, în anul/anii următori.

 

De asemenea, va reiteram art. 8 alin.(1) – (6) din Procedurile privind susținerea evaluărilor semestriale și reevaluărilor din timpul stagiului, respectiv:

(1) Înscrierea stagiarilor pentru susținerea evaluărilor și reevaluărilor se va face, pe ani de stagiu și discipline, în baza formularelor de înscriere care vor putea fi accesate prin intermediul link-urilor de conectare primite din partea filialelor de domiciliu/centrelor de stagiu.

(2) Înscrierea stagiarilor pentru susținerea probelor de stagiu se va face în intervalul comunicat în acest sens.

(3) Pentru înscrierea în vederea susținerii evaluărilor/reevaluărilor semestriale, stagiarii au obligația să completeze numărul matricol primit odată cu înscrierea în stagiu, adresa de email care trebuie să fie corectă și validă, precum și restul informațiilor solicitate în formularul de înscriere.

(4) Stagiarii au obligația să trateze cu maximă seriozitate înscrierea și să opteze în formularul de înscriere doar pentru probele la care au de susținut examene.

(5) Înscrierea și neparticiparea la probele de evaluare/reevaluare, fără existența un motiv justificat, implică achitarea taxei prevăzută la art. 17, alin (3), pentru prima reevaluare susținută, nemafiind aplicabile prevederile art. 17, alin. (1).

(6) Stagiarii care nu s-au înscris în termenele stabilite pentru susținerea evaluării nu vor avea posibilitatea participării la examene prin includerea lor pe liste suplimentare.

 

Dupa finalizarea inscrierilor si centralizarea formularelor vom reveni către dvs. cu detalii suplimentare privind derularea evaluarilor teoretice si practice aferente semestrului I de stagiu 2022.

Leave your comment