Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 30 octombrie 2023

Comisia Europeană și Parlamentul European au organizat cel de-al doilea Simpozion european în domeniul fiscalității

Comisia Europeană și Parlamentul European au organizat cel de-al doilea Simpozion european în domeniul fiscalității în zilele de marți, 24 octombrie, și miercuri, 25 octombrie 2023, la Bruxelles. Pe parcursul a două zile, oficiali și experți în domeniul fiscal europeni, inclusiv reprezentanți ai ETAF, au discutat viitorul fiscalității în UE. În timpul discursului de deschidere, comisarul european pe probleme fiscale, Paolo Gentiloni, a afirmat că există 3 domenii în care sunt necesare schimbări: – implementarea unei structuri fiscale mai eficiente, inclusiv prin rebalansarea sarcinii fiscale între muncă și capital; – digitalizarea și schimbarea legată de natura muncii; și – metode de adoptare a deciziilor, cu o tranziție progresivă de la votul unanim la votul prin majoritate calificată pentru anumite dosare fiscale. Marți, 24 octombrie, reprezentantul ETAF în VAT Expert Group al Comisiei Europene, dr. Stefanie Becker, a participat la o discuție referitoare la TVA în era digitală. Această sesiune a analizat modul în care actualul sistem TVA poate fi adaptat la economia digitalizată, în contextul unui flux și schimb de informații în timp real. De asemenea, a tratat și modul în care ar putea fi utilizate evoluțiile tehnologice. Stephanie Becker a declarat că pachetul ViDA prezentat de Comisie în decembrie 2022 poate reprezenta un impuls care să determine întreprinderile să devină digitale întrucât această mișcare poate genera economii din punct de vedere al costurilor și al resurselor umane. Totuși, aceasta a avertizat că este nevoie de timp pentru informarea și instruirea companiilor, precum și pentru implementarea corectă a noilor norme. Rolul impozitării cu scop de modificare a comportamentului contribuabililor și a impozitării averilor în structura fiscală a viitorului, precum și viitorul impozitării veniturilor personale și impozitării nomazilor digitali au fost, de asemenea, discutate în timpul evenimentului. Totodată, au fost analizate noi metode de adoptare a deciziilor. În această privință, vorbitorii au discutat rolul pe care Națiunile Unite, OCDE, UE, statele membre și parlamentele acestora îl joacă în contextul politicii fiscale internaționale și modul în care aceste niveluri diferite de guvernanță pot lucra mai bine împreună pentru a trata provocările emergente la adresa sistemelor fiscale naționale.

Cinci state membre UE solicită amânarea implementării Pilonului II

Estonia, Lituania, Letonia, Malta și Slovacia au solicitat amânarea implementării normelor Pilonului II, a declarat Benjamin Angel, director pentru impozitare directă, coordonare fiscală, analiză și evaluare economică la Comisia Europeană, miercuri, 25 octombrie, în timpul Congresului Anual al Asociației fiscale internaționale din Mexic. Această posibilitate este într-adevăr acordată de Directiva UE pentru implementarea Pilonului II pentru statele membre cu mai puțin de 12 societăți-mamă (UPE) ale grupurilor de întreprinderi multinaționale din domeniul de aplicare. Benjamin Angel a declarat că nu se așteaptă ca numărul statelor membre care au solicitat amânarea implementării să crească înainte de sfârșitul anului. Statele membre UE trebuie să transpună Directiva până la 31 decembrie 2023 pentru a se asigura că normele întră în vigoare la 1 ianuarie 2024. Până acum, 17 state membre au anunțat proiectul legislației care transpune directiva, declară Benjamin Angel, adăugând că Comisia a sperat la un număr mai mare în acest moment al anului.

Eurodeputații adoptă opinia cu privire la pachetul ViDA

Marți, 24 octombrie, eurodeputații Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON) a Parlamentului European au adoptat opinia fără forță juridică cu privire la pachetul TVA în era digitală (ViDA), elaborat de eurodeputatul Olivier Chastel (Partidul Renew Europe, Belgia). Așa cum s-a preconizat, eurodeputații au convenit amânarea cu un an a celor 3 piloni ai reformei: – introducerea unor dispoziții comune de raportare privind facturarea electronică și raportarea digitală; – norme TVA actualizate pentru transportul de pasageri și platformele de cazare pe termen scurt și; – introducerea unei singure proceduri de înregistrare în scopuri de TVA la nivel UE. Totodată, aceștia fac apel la o extindere a termenului de 2 zile după ce a avut loc evenimentul exigibil pentru emiterea facturilor la 8 zile. Mai mult, eurodeputații propun o definiție modificată a facturării electronice, inclusiv utilizarea facturilor PDF până în ianuarie 2028. În final, din cauza riscurilor legate de securitate și confidențialitate, eurodeputații au decis să elimine IBAN-ul băncii furnizoare, precum și data plății din rândul elementelor care trebuie incluse într-o factură standard. Amendamentele de compromis adoptate de grupurile politice privind revizuirea directivei TVA pot fi consultate aici. Votul final cu privire la raport este programat să aibă loc în timpul sesiunii plenare a Parlamentului European din 20 noiembrie.

Comisia Europeană raportează progresul referitor la respectarea obligațiilor în materie de TVA

Majoritatea statelor membre UE au realizat progrese în implementarea respectării obligațiilor în materie de TVA în 2021, potrivit unui nou raport emis de Comisia Europeană marți, 24 octombrie. Studiul anual privind decalajul încasărilor de TVA, care măsoară diferența dintre veniturile din TVA preconizate și suma reală colectată, arată că statele membre au pierdut în jur de 61 de miliarde de euro în venituri din TVA în 2021, comparativ cu 99 de miliarde de euro, în 2020. Aceste cifre reprezintă venituri pierdute în principal din cauza fraudei în materie de TVA, evaziune fiscală și evitarea obligațiilor fiscale, falimente nefrauduloase, calcule eronate și insolvențe financiare, potrivit explicațiilor Comisiei. Un număr de state membre precum Italia (-10,7%) și Polonia (-7,8%) au înregistrat reduceri semnificative ale cifrelor privind decalajul încasărilor de TVA. Raportul mai arată că răspunsurile politice țintite s-au dovedit eficiente, în special cele legate de digitalizarea sistemelor fiscale, raportarea în timp real a tranzacțiilor și facturarea electronică. În același timp, și factorii temporari cum ar fi măsurile de sprijin guvernamental implementate în timpul pandemiei de COVID-19, care au fost deseori condiționate de plata taxelor, este posibil să fi jucat un rol în stimularea acestei schimbări.

Eurodeputații emit recomandări privind reforma suplimentară a normelor de impozitare a întreprinderilor

Marți 24 octombrie, eurodeputații din comisia ECON au adoptat un raport din proprie inițiativă referitor la reforma suplimentară a normelor de impozitare a întreprinderilor, redactat de Isabel Benjumea (Partidul Popular European, Spania). Textul oferă recomandări referitoare la modul de utilizare a normelor de impozitare a întreprinderilor pentru a diminua sarcina suportată de întreprinderi, în special IMM-uri. Printre alte recomandări, raportul face apel la Comisie să prezinte o evaluare generală a măsurilor anterioare luate cu privire la impozitarea întreprinderilor începând cu 2011 și să publice o evaluare de impact completă cu privire la cele mai bune opțiuni pentru diminuarea sarcinii administrative pentru întreprinderi, în special IMM-uri. Pentru a reduce costurile de conformitate și sarcinile administrative, rezoluția face apel în mod special la Comisie să realizeze o evaluare de impact cu privire la utilizarea noilor tehnologii pentru a îmbunătăți viteza, eficiența, fiabilitatea, transparența și reziliența procedurilor administrative legate de impozitare. Rezoluția mai precizează că acest lucru ar putea determina Comisia să completeze acest exercițiu cu o propunere de îmbunătățire a cooperării între autoritățile fiscale, valorificând bunele practici identificate, ceea ce va conduce la un mediu de lucru prielnic pentru afaceri. Votul final pentru raport în plen este programat la 11 decembrie.

Parlamentul European adoptă raportul privind politica fiscală în vremuri de criză

Marți, 24 octombrie, eurodeputații din Comisia ECON au adoptat un raport din proprie inițiativă cu privire la rolul politicii fiscale în vremuri de criză, redactat de eurodeputata Kira Marie Peter-Hansen (Partidul Verde/Alianța Liberă Europeană, Danemarca). Raportul furnizează recomandări despre cum poate fi utilizată mai bine politica fiscală pentru a facilita redistribuirea, a crește veniturile și a schimba comportamentele, în special în vederea favorizării comportamentelor prietenoase cu mediul. În special, raportul face apel la politici, planuri și măsuri pentru eliminarea subvențiilor pentru combustibili fosili prin măsuri fiscale cât mai repede posibil, solicitând în mod expres creșterea nivelului impozitării transportului aerian și naval. De asemenea, documentul subliniază necesitatea concentrării pe reducerea fraudei fiscale, evitării obligațiilor fiscale și a evaziunii fiscale în domeniul impozitării directe și indirecte, făcând apel la statele membre să utilizeze instrumentele legale și administrative actuale mai eficient. Raportul pune în evidență, totodată, problemele cu care se confruntă sistemele fiscale internaționale din cauza creșterii muncii de la distanță la nivel transfrontalier. În final, rezoluția invită Comisia să ia în considerare o taxă temporară pe profitul excedentar în diferite sectoare pentru viitoarele crize. Votul final în plen pentru raport este programat la 11 decembrie.

Raportul Observatorului fiscal european privind evaziunea fiscală

Un volum tot mai mare al profiturilor este transferat în paradisuri fiscale (1 trilion de dolari în 2023), potrivit unui raport privind evaziunea fiscală globală publicat de Observatorul fiscal european luni, 23 octombrie. Pierderea veniturilor din impozitarea întreprinderilor cauzată de acest transfer reprezintă aproape 10% din veniturile din impozitarea întreprinderilor colectate la nivel mondial. Multinaționalele din SUA sunt responsabile pentru circa 40% din transferul profiturilor globale, iar statele din Europa continentală par să fie cele mai afectate de această evaziune, precizează raportul. Totuși, cercetătorii au constatat că, datorită schimbului automat de informații dintre bănci, evaziunea fiscală din străinătate a scăzut cu un coeficient de aproape 3 în mai puțin de zece ani. Observatorul fiscal european oferă șase recomandări pentru a „reconcilia globalizarea cu echitatea fiscală”: – introducerea unei rate de impozitare a întreprinderilor de 25% și eliminarea lacunelor din soluția pe doi piloni a OCDE; – introducerea unei noi taxe minime globale pentru miliardarii lumii egală cu 2% din averea acestora; – introducerea mecanismelor de taxare a persoanelor cu averi mari care au fost rezidenți pe termen lung ai unei țări și aleg să se mute într-o țară cu taxe reduse; – implementarea măsurilor unilaterale pentru colectarea unor deficite fiscale ale companiilor multinaționale și miliardarilor dacă acordurile globale eșuează; – crearea unui registru global al activelor;–consolidarea aplicării normelor privind fondul economic și de combatere a abuzurilor. „Evaziunea fiscală nu este o lege a naturii, ci o alegere de politică”, argumentează cercetătorii. Deși recunosc faptul că cooperarea internațională este întotdeauna de preferat, acțiunea unilaterală, dacă este bine fundamentată economic, poate accelera mai degrabă decât să împiedice cooperarea globală, afirmă aceștia.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

 

Leave your comment