Noi reglementări referitoare la raportarea privind durabilitatea

Prin OMF nr. 85/2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 75 din 26 ianuarie 2024, Ministerul Finanțelor (MF) a reglementat o serie de aspecte privind raportarea privind durabilitatea de către operatorii economici. În referatul de aprobare a actului normativ, MF reamintește că în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 322 din data de 16 decembrie 2022 a fost publicată Directiva (UE) 2022/2464 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022, așa-numita Directivă CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive, referitoare la raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi. În materie de legislație europeană emisă corespunzător obiectivului de responsabilitate socială, Directiva (UE) 2022/2464 a fost precedată de Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari, cunoscută ca Directiva NFRD – Non-financial reporting Directive. Directiva NFRD este transpusă în legislația națională, iar în cadrul ei s-a introdus obligația ca anumite entități să prezinte, alături de datele financiare raportate prin situațiile financiare anuale, și unele informații nefinanciare. Prin emiterea Directivei CSRD s-a dorit îmbunătățirea raportării de informații sociale și de mediu de către entități, în sensul sporirii standardizării, a consecvenței și comparabilității informațiilor nefinanciare prezentate în întreaga Uniune.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

 

Leave your comment