Inscrierea la stagiu

Candidații declarați admiși, în ceeea ce privește înscrierea la stagiu:

 

Potrivit reglementărilor în vigoare, perioada de stagiu începe din luna ianuarie a anului următor celui în care persoana a susținut și promovat examenul de admitere sau i s-au echivalat disciplinele programului de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu.

În acest sens, în vederea îndeplinirii formalităților de înscriere la stagiu, candidații care au promovat examenul de admitere la stagiu, precum și absolvenții programelor de masterat care au primit aprobare de înscriere directă la stagiu au obligația depunerii documentelor de înscriere la stagiu, în cadrul filialelor de domiciliu. Potrivit art.2 din Regulament, stagiul are o durata de de la 1 la 3 ani și constă în realizarea acțiunilor de educație contabilă profesională, în dobândirea experienței practice și evaluare.

Perioada de stagiu începe în luna ianuarie a anului următor celui în care persoana a promovat sau i s-a echivalat examenul de admitere la stagiu.

Va precizam faptul ca stagiul se efectueaza doar in sistem centralizat in cadrul filialei Ilfov, iar pentru inscrierea la stagiu, aveţi obligaţia ca până la data de 12 ianuarie 2024, să depuneţi la filiala Ilfov urmatoarele:

  • cererea de înscriere la stagiu (atasata);
  • copia cartii de identitate;
  • copia diplomelor de studii (copie xerox bacalaureat pentru contabili autorizati)/licenta + master pentru experti contabili).

Nedepunerea cererii de înscriere până la acest termen atrage pierderea admiterii examenului de acces la profesie, respectiv a echivalării examenului de acces.

Conform art.3, alin (2) din Regulamentul de stagiu, pentru acoperirea cheltuielilor cu organizarea și efectuarea stagiului, se percepe o cotizație fixă anuală (momentan este stabilit la valoarea de 1000 lei/an pentru Experți Contabili, la care se adauga 200 de lei pentru publicatiile aferente anului de stagiu, respectiv 700 de lei/an pentru Contabili autorizați, la care se adauga 200 de lei pentru publicatiile aferente anului de stagiu) care se achită în două tranșe: 50% până la data de 31 ianuarie pentru primul semestru și respectiv 50% până la data de 30 iunie pentru cel de-al doilea semestru. Stagiarii care nu își achită cotizația la termenele menționate vor fi exmatriculați.

Plata taxei de stagiu se achită exclusiv online în contul CECCAR Filiala Ilfov RO26 BTRL RONC RT0V 2581 562B, deschis la Banca Transilvania (pentru identificarea plății este necesar sa precizați datele de identificare nume, prenume, CNP si anul de stagiu).

Leave your comment