ANAF propune documentele care pot fi solicitate de organele fiscale în vederea verificării modului de îndeplinire a condițiilor pentru atribuirea numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare,  un proiect de ordin privind documentele care pot fi solicitate conform art. 61 alin. (5) din HG nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din OUG nr. 28/19991, „operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale”.

Pentru atribuirea numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale, utilizatorii depun o cerere împreună cu documentele prevăzute la art. 61 alin. (3) din HG nr. 479/20032. Totodată, avându-se în vedere dispozițiile art. 61 alin. (5) din HG nr. 479/2003, modificată prin HG nr. 355/2023, organul fiscal poate solicita utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale și alte documente necesare verificării modului de îndeplinire a condițiilor pentru atribuirea numărului unic de identificare a aparatelor de marcat.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

 

Leave your comment