ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR ILFOV

11 şi 12 martie 2024 – Detalii organizatorice cu privire la procesul de votare pentru alegerea membrilor în Consiliul filialei CECCAR ILFOV şi membrilor Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul Filialei ILFOV

Potrivit Hotărârii Consiliului filialei CECCAR Ilfov nr. 24/01/53 din 01.03.2024, vă comunicăm coordonatele de organizare a procesului de votare pentru alegerea membrilor în Consiliul filialei CECCAR Ilfov şi membrilor Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul Filialei Ilfov

 • Perioada desfășurării: 11 şi 12 martie 2024;
 • Intervalul orar: 10.00 – 18.00;
 • Locația: sediul CECCAR Filala Ilfov  

 

 

26 MARTIE 2024 – ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR ILFOV

În data de 26 martie, ora 13.00, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei ILFOV a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în sistem hibrid – la sediul filialei și pe platforma online, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
 2. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;
 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
 4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 5. Validarea rezultatului procesului electoral pentru alegerea membrilor din Consiliul filialei;
 6. Validarea rezultatului procesului electoral pentru alegerea membrilor comisiei de disciplina;
 7. Alegeri pentru comisia de cenzori;
 8. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art. 34 din OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 13,15, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art. 34 din OG nr. 65/1994.

Leave your comment