In atentia membrilor experti contabili

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ GHIŢĂ RODICA-LUMINIŢA anunta  organizarea unei  SELECŢII DE OFERTE DE SERVICII EXPERT CONTABIL in vederea efectuării unei expertize contabile extrajudiciare, având ca obiect:

  • analiza bazei de date electronice pentru anii 2018 – 2020 şi a documentelor primare în format fizic pe perioada 01.06.2018 – 31.07.2020 (volum cca. 10 bibliorafturi) privind contabilitatea debitoarei XTREME ORIENT CONSTRUCT S.R.L. – ÎN INSOLVENŢĂ,
  • întocmirea bilanţului anului 2019,
  • depistarea unor acte/operaţiuni frauduloase încheiate în dauna creditorilor,
  • stabilirea cauzelor apariţiei stării de insolvenţă,
  • întocmirea listei complete a creditorilor şi a debitorilor societăţii.

OFERTELE FINANCIARE ALE EXPERŢILOR CONTABILI SE VOR COMUNICA ÎN SCRIS până la data de 08 septembrie 2021, ora 16.00, prin e-mail cabavoc@gmail.com , ori FAX nr. 0216270775 , sau la adresa de corespondenţă din: Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 286, bl. 3A, sc. C, ap. 76, sector 4 – menţionate în antet.

La ofertă, vă rugăm să ataşaţi copii de pe: atestatul şi legitimaţia profesională, poliţia de asigurare profesională (dacă este cazul) şi orice alte documente în susţinere (constituie un avantaj, fără a fi obligatoriu, dacă ofertantul este practician în insolvenţă sau are experienţă în materie).

SELECŢIA DE OFERTE se va face de către COMITETUL CREDITORILOR, după procedura stabilită de art. 61 din Legea nr. 85/2014. Plata serviciilor se va face din averea debitoarei la data când vor exista lichidităţi, după procedura art. 160-161 din Legea nr. 85/2014, sau din fondul de lichidare conf. art. 39 (4) din aceeaşi lege.

Pentru orice informaţii necesare, vă rugăm să contactaţi administratorul judiciar la telefon: 0724651579 , e-mail: cabavoc@gmail.com

Leave your comment